Giải pháp xử lý nước thải bằng công nghệ cơ điện

Xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện
August 25, 2019

Đây là giải pháp xử lý nước thải có xuất xứ từ Canada, sử dụng 9 công nghệ về cơ điện và nhiệt điện khác nhau để phá hủy tất cả hóa chất, ký sinh trùng, vi khuẩn, vi rút, trích xuất các kim loại nặng đến 99%, giảm BOD và COD xuống còn ít hơn 3% so với ban đầu.

Đặc biệt, công nghệ không sử dụng hóa chất xử lý sẽ góp phần đảm bảo nguồn nước thải ra không chứa chất ô nhiễm. Với giải pháp xử lý nước thải này, tất cả nước thải ban đầu sẽ được thu gom mà không cần phân loại A hay loại B và xử lý toàn bộ lượng bùn thải, rác thải hòa lẫn trong nước, do đó, doanh nghiệp không cần đến bên thứ ba để xử lý và góp phần giảm chi phí đầu tư.

To Read the full Article, please CLICK HERE