Không cần đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp vẫn có thể xử lý nước thải sạch như ý

Xử lý nước thải bằng công nghệ cơ điện
August 25, 2019
Giải pháp xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện
August 26, 2019

Việc đầu tư và vận hành một hệ thống xử lý nước thải đỏi hỏi doanh nghiệp phải tốn cả chi phí lẫn nhân lực thực hiện, chưa kể đến chi phí trả cho các đơn vị xử lý bùn thải, dọn rác thải, làm nguồn tài lực của doanh nghiệp bị hao tổn. Do đó, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH VNCAN Water tổ chức hội thảo giới thiệu “Giải pháp xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện” nhằm giới thiệu một hướng mới cho quá trình xử lý nước thải tại doanh nghiệp cũng như các khu công nghiệp, khu chế xuất.

READ MORE, CLICK HERE