Giải pháp xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện

Không cần đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp vẫn có thể xử lý nước thải sạch như ý
August 25, 2019
Xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện
August 26, 2019

Ngày 14/8/2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghệ Thành phố – HEPZA phối hợp với Công ty TNHH VNCAN Water tổ chức hội thảo giới thiệu “Giải pháp xử lý nước thải bằng công nghệ cơ điện”.

Ưu điểm của Công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ cơ điện không sử dụng hóa chất, có khả năng xử lý tất cả các loại nước thải ô nhiễm, công nghệ xử lý kết hợp ozone, các phản ứng oxy hóa trong nước được xử lý liên tục bằng phương pháp cơ điện, cam kết xử lý được các chất ô nhiễm có trong nước thải tại các doanh nghiệp và các Trạm xử lý nước thải của các Khu chế xuất và Khu công nghiệp tập trung.

To Read the Full Article, please CLICK HERE