Xử lý nước thải bằng công nghệ cơ điện

VNCAN: Cung cấp giải pháp xử lý nước thải không chi phí đầu tư
August 25, 2019
Không cần đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp vẫn có thể xử lý nước thải sạch như ý
August 25, 2019

Để doanh nghiệp (DN) tại khu chế xuất, khu công nghiệp có thêm lựa chọn giải pháp công nghệ mới trong xử lý nước thải, ngày 14/8, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHHVncan Water đã tổ chức hội thảo giới thiệu “Giải pháp xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện”.

READ MORE, CLICK HERE