Xử lý nước thải: VNCAN đầu tư thiết bị, doanh nghiệp trả phí theo lượng nước xử lý

VNCAN: Cung cấp giải pháp xử lý nước thải không chi phí đầu tư
August 25, 2019
Xử lý nước thải bằng công nghệ cơ điện: Giải pháp tối ưu cho xử lý nước thải công nghiệp
August 25, 2019

KHPTO – VNCAN sẽ đầu tư toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, còn doanh nghiệp chỉ trả phí tính trên số khối nước được xử lý.

Nhằm hỗ trợ các các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, bệnh viện ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh và toàn diện, Trung tâm thông tin và thống kê khoa học công nghệ TP. HCM vừa phối hợp với Công ty VNCAN Water tổ chức hội thảo giới thiệu “Giải pháp xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện”.

READ MORE, CLICK HERE