Xử lý nước thải: VNCAN đầu tư thiết bị

VNCAN đầu tư thiết bị xử lý nước thải, doanh nghiệp trả phí theo lượng nước xử lý
August 25, 2019
VNCAN: Cung cấp giải pháp xử lý nước thải không chi phí đầu tư
August 25, 2019

Nhằm hỗ trợ các các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, bệnh viện ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh và toàn diện, Trung tâm thông tin và thống kê khoa học công nghệ TP. HCM vừa phối hợp với Công ty VNCAN Water tổ chức hội thảo giới thiệu “Giải pháp xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện”.

READ MORE, CLICK HERE